+48 668 724 801 info@celvet.eu

OraStripdx

Test diagnostyczny choroby przyzębia, oparty na wykrywaniu tioli. Przeznaczony do badania stanu przyzębia u psów i kotów w ramach rutynowej kontroli, a także przed zabiegami w znieczuleniu.

Dostępny w opakowaniach po 35 sztuk testów.

2/3

psów i kotów
z chorobą przyzębia

Zapobiegaj

Ponad 2/3 psów i kotów w wieku powyżej 2 lat wykazuje objawy chorób przyzębia, a wraz z wiekiem odsetek tych osobników rośnie. OraStripdx wykrywa infekcję przed jej widocznymi objawami, jak nalot na zębach czy krwawiące dziąsła. Dzięki temu można zapobiec chorobie przyzębia u psów i kotów zalecając odpowiednie działania higieniczno-profilaktyczne.

Monitoruj

OraStripdx pozwala na określenie stopnia zaawansowania choroby przyzębia u psów
i kotów oraz umożliwia na bezinwazyjne monitorowanie postępu choroby. Lekarz weterynarii może w ten sposób stworzyć plan opieki stomatologicznej i weryfikować skuteczność leczenia. Test zaleca się wykonywać co 3-6 miesiący.

99%

skuteczność

Wykrywaj

OraStripdx zapewnia wykrycie aktywnej choroby przyzębia u psów i kotów, nawet w ciągu 10 sekund od użycia. Test wykrywa obecność tioli (lotne związki siarki, t.j. siarkowodór, merkaptan metylu), które są produkowane przez Gram-ujemne bakterie periodontogenne, gromadzące się w płytce poddziąsłowej, ślinie i nalocie na języku.  Wykrywalność choroby przyzębia na podstawie tioli ustnych wynosi ponad 99%.

5

kroków do zdrowych zębów psa i kota

Badania

Przeczytaj nasze opublikowane zrecenzowane badania kliniczne:

Pilotażowa ocena nowego testu do oceny poziomu rozpuszczonego tiolu, jako wskaźnika zdrowia dziąseł psów i stanu przyzębia

Canadian Veterinary Journal: Sandra Manfra Marretta, Maureen Leesman, Anthony Burgess-Cassler, G. David McClure Jr., Mary Buelow, Misty Finn

Test diagnostyczny oparty o wykrywanie troli w płynie ustnym identyfikuje aktywną chorobę przyzębia niewykrywalną przez badanie wizualne 

Journal of the American Animal Hospital Association: Katherine E. Queck, DVM, FAVD, Angela Chapman, Leslie J. Herzog, Tamara Shell-Martin, Anthony Burgess-Cassler, PhD, George David McClure, PhD

Rutynowe stosowanie testu na wykrywanie tiolu w każdym badaniu stanu zdrowia zwiększa przychody z praktyki stomatologicznej i zwiększa zgodność pacjenta z Zaleceniami Stomatologicznymi w Poradniach Weterynaryjnej Praktyki Ogólnej

Journal of Veterinary Science & Technology: Gary Goldstein, Angela Chapman, Leslie Herzog, George David McClure