+48 668 724 801 info@celvet.eu

Czym jest Horyzont 2020 (Horizon 2020)

„Horyzont  2020”  to  największy  jak  dotąd  program  UE  w  zakresie  badań  naukowych  i  innowacji.  Stworzono go zmyślą o zwiększeniu  liczby  przełomowych  dokonań,  odkryć  i  premier  światowych  dzięki  przenoszeniu  wspaniałych pomysłów  z laboratorium na rynek. Program  „Horyzont  2020”  ma  polityczne  poparcie  europejskich  przywódców  i  członków    Parlamentu    Europejskiego.    Zgodzili    się,    że    inwestycje    w  badania  naukowe  i  innowacje  mają zasadnicze  znaczenie  dla  przyszłości  Europy  i  umieścili  je  w  samym  sercu  strategii  „Europa  2020”  na  rzecz inteligentnego  i  trwałego  wzrostu  gospodarczego  sprzyjającego  włączeniu  społecznemu. „Horyzont 2020” wpisuje się w te działania poprzez połączenie badań naukowych i innowacji z naciskiem na trzy kluczowe obszary: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne. Celem jest zadbanie o to, aby w Europie powstawała światowej klasy nauka i technologia, która będzie stymulować wzrost gospodarczy.

Celvet w drodze po Horyzont 2020

CelVet jako młoda innowacyjna polska firma wyruszyła w drogę po Horyzont 2020. Staramy się pokazać, że badania nad nowymi lekami dla zwierząt domowych, mają znaczenie dla przyszłości nas wszystkich. Droga po #H2020, jak to droga po innowacje, bywa wyzwaniem, ale dzielnie zmierzamy do celu. Wierzymy, że z pomocą zdobytego niedawno wsparcia z programu „Granty na Eurogranty” od PARP, uda się nam dotrzeć na szczyt.

Efekty poprzednich Horyzontów

Dofinansowanie  prac  badawczych  ze  środków  unijnych  za  pośrednictwem  poprzednich    programów    ramowych  pozwoliło    zebrać    naukowców    i    przedsiębiorców  zarówno  z  Europy,  jak  i  ze  świata,  w  celu  poszukiwania rozwiązań  wielu  różnych  problemów.  Ich  innowacje  podniosły  jakość  życia,  przyczyniły  się  do  ochrony  środowiska naturalnego  oraz  zapewniły  lepsze  zrównoważenie   i   wyższą   konkurencyjność   europejskiego   przemysłu.

KONTAKT

+48 668 724 801

info@celvet.eu

Projekt pt. „Opracowanie polskiego leku stosowanego w terapii schorzeń bakteryjnych u psów i kotów w badaniach technologicznych.” realizowany jest przy dofinansowaniu z funduszy europejskich POIR.02.03.02-14-0042/18-00.